Pracownicy katedry
 

prof. dr hab.
Jan Jasiczak, prof. zw. UEP

 
bud. A, pok. 032, tel. 61 856 90 10
dyżur:środa 12.00-13.00
czwartek 12.00-13.00
e-mail: jan.jasiczak@ue.poznan.pl
 1. Wykształcenie
1969 - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1975 - doktor nauk chemicznych
1989 - doktor habilitowany
2002 - profesor nauk ekonomicznych
2005 - profesor zwyczajny

2. Doświadczenie zawodowe
 • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu od 1969 roku
 • Pharmacia – Uppsala Sweden 1976 – 1977
 • Universidad Nacional Autonomia d’Mexico 1977 – 1978
 • Kierownik Katedry Chemii Produktów Naturalnych AE w Poznaniu od 1994
 • Kierownik Studium Doktorskiego na Wydziale Towaroznawstwa 1996-1999
 • Prodziekan ds. studenckich Wydziału Towaroznawstwa AE w Poznaniu 1990-1996
 • Dziekan Wydziału Towaroznawstwa 1999-2005
 • Zainicjowanie działań i doprowadzenie Wydziału Towaroznawstwa AE w Poznaniu, jako pierwszego w Polsce wydziału wyższej uczelni, do uzyskania certyfikatu serii ISO 9001:2000
 • W trakcie pełnienia funkcji Dziekana, zmiana KBN-owskiej kategorii z IV na II dla Wydziału Towaroznawstwa
 • Członek Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej
 • Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów , Sekcja II - Nauk Ekonomicznych na kadencje czteroletnią 2007-2010 r.
 • Polskie Towarzystwo Chemiczne – członek – 1969
 • Polskie Towarzystwo Towaroznawcze – członek – 1969
 • The International Society of Commodity Science and Technology – członek
 • Członek Komitetu Naukowego: "Polish Journal of Commodity Scence", Towaroznawcze Problemy Jakości
 • Członek Komisji Konkursu im. Marii Marcinkowskiej przy AE w Poznaniu

  3. Prowadzone zajęcia dydaktyczne
  Chemia nieorganiczna, Chemia organiczna, Chemorecepcja smaku, Przyrodnicze podstawy jakości, TQM (studia MBA Poznań-Atlanta).

  4. Charakterystyka działalności naukowo - badawczej
  Przyrodnicze podstawy jakości, Kształtowanie jakości towarów w sferze obrotu, Badanie zjawiska chemorecepcji smaku słodkiego i smaku gorzkiego, Synteza nowych związków charakteryzujących się smakiem słodkim i smakiem gorzkim, Reakcje utleniania związków organicznych w układach odwracalnych, Badania nad strukturą alkaloidów łubinowych.

  5. Ważniejsze publikacje (autor lub współautor)
 • Chemia ogólna. Analiza jakościowa; Wydaw. AE, Poznań 1999, II wydanie 2004
 • "Oxidation of the alpha-Ketol and Enone Derivatives of Cyclohexanone by Tetrazolium Salts"; Tetrahedron Lett., 1987
 • "Oxidation of Enone Systems in Steroids by Oxidizers with Reversible Red-Ox Potential"; J.Chem.Soc.Perkin Trans.I 1988
 • "Structure-Property Relationship in Sweeteners"; Journal of Chemical Information and Computer Sciences 1994
 • "History and Future of Synthetic Sweeteners. Problem for Commodity Science"; Forum Ware 1996
 • "Towaroznawstwo; - historia, teraźniejszość, przyszłość", Logistyka a Jakość, 2000
 • "The correlation between taste and structure of lupin alkaloids"; Wageningen Academic Publishers 2004
 • Reason of the bitter taste of lupin alkaloids”; Polish Journal of Commodity Science 2005
 • "From Quality Control to Quality Management and Total Quality Management"; Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life 2006

  6. Zainteresowanie pozanaukowe
  Egzotyczne podróże, narciarstwo, żeglarstwo. •